O fundacji

….wystarczyło jedno spotkanie aby rozumieli, że mają wspólny cel i chcą go razem realizować, powiedzieli – „ Potrafię Pomóc”… i zaczęli pomagać

Fundacja „Potrafię pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi...

... powstała dzięki wspólnej  inicjatywie rodziców dziesiątki fantastycznych dzieciaczków. Impulsem było spotkanie rodziców i dzieci, podczas konsultacji medycznych przeprowadzonych przez  Dr Angelikę Enders z Monachium, odbywających się we Wrocławiu w sierpniu 2007 roku, na zaproszenie m.in. Dr Teresy Kaczan. Garstka obcych sobie osób podjęła wyzwanie, wspólny cel, pomoc dzieciom i ich rodzicom. Wsparcie jakim się stali dla siebie wniosło wielką nadzieję, że życie Naszych dzieciaczków może być piękne. Każde z nich na co dzień boryka się z brakiem zrozumienia i z chwilami zwątpienia podczas całodobowej „ warty” przy łóżeczku dziecka. Chcą dać dzieciom wszystko,  miłość, zrozumienie i akceptację. Dlatego celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom niepełnosprawnym z wadami rozwojowymi  oraz  ich rodzicom, pokazanie, że każdy ma prawo żyć i być sobą.

Nadrzędnym celem jest powołanie i prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi oraz  przedszkola integracyjnego. Tak aby w jednym miejscu, wszystkie dzieci wymagające bezpośredniej opieki  medycznej, mogły odbywać  ukierunkowaną rehabilitację a zarazem wspólnie z dziećmi zdrowymi uczyć się życia w społeczeństwie i czuć się jego pełnoprawnym członkiem . Oprócz pomocy dzieciom chcą pomagać rodzicom którzy stoją na początku drogi, drogi do szczęścia dziecka.

Ponadto fundacja stawia sobie za cel również:

  • pomoc przy pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci
  • organizację turnusów rehabilitacyjnych
  • organizowanie konsultacji medycznych w kraju i za granicą
  • tworzenie i współtworzenie konferencji i warsztatów terapeutycznych  na rzecz dzieci niepełnosprawnych
  • wsparcie i ukierunkowanie działań rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla swojego dziecka

Potrafisz pomóc w realizacji tych szczytnych celów?