O akcji

Fundacja POTRAFIĘ POMÓC na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi prowadzi akcję zbierania plastikowych nakrętek. W ten sposób pragniemy zgromadzić fundusze na pomoc i rehabilitację dla naszych małych podopiecznych.

Dlaczego?

Aby pomóc niepełnosprawnym dzieciom poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych podczas kampanii.

Jak?

 • finansując rehabilitację
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • turnusy rehabilitacyjne
 • i inny sposób zgodnie z celami statutowymi fundacji

Gdzie?

 • szkoły
 • przedszkola
 • żłobki
 • placówki handlowe
 • firmy i instytucje

Gwarantujemy

 • odbiór zebranych surowców
 • włączenie wolontariuszy placówki w akcje organizowane przez fundację
 • konkursy i zabawy
 • dla najaktywniejszych super nagrody

Akcja pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

NAJWIĘKSI ZBIERACZE - POMAGACZE 2017 ROKU:

w grupie szkół zajmują:

1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 74 we Wrocławiu z liczbą 108 sztuk zebranych 120  litrowych worków

2 miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 we Wrocławiu z liczbą 47 sztuk zebranych 120 litrowych worków

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 85 we Wrocławiu z liczbą 39 sztuk zebranych 120 litrowych worków


W grupie przedszkoli i żłobków zajmują:

1 miejsce – Publiczne Przedszkole Marco Polo we Wrocławiu z liczbą 39 sztuk zebranych 120 litrowych worków

2 miejsce - Przedszkole nr 148 we Wrocławiu z liczbą 16 sztuk zebranych 120 litrowych worków

3 miejsce – Przedszkole nr 35 we Wrocławiu z liczbą 15 sztuk zebranych 120 litrowych worków

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy za ogromne zaangażowanie. Dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom - koordynatorom wszystkich placówek szkolnych, przedszkolnych oraz żłobków, za zgłoszenie i aktywny udział w akcji. Przede wszystkim dziękujemy młodzieży i dzieciom za chęć zbierania nakrętek, za pomaganie przez nakrętkowe zbieranie.

Zachęcamy do pozostania z nami i dalszych aktywnych zbiórek.

Zestawienie wszystkich placówek, które przekazały w 2017 roku nakrętki na rzecz działań Fundacji "Potrafię Pomóc" znajdziecie państwo w zakładce "Ranking placówek". 

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, zachęcając jednocześnie do kontynuacji współpracy. 

AKCJA NAKRETKOWO.PL CAŁY CZAS TRWA!

„Dobroczynność jest w nas! - pomaganie przez nakrętek zbieranie”.

Zapraszamy, przyłączcie się!